?

Log in

No account? Create an account
Зміни в спільноті - Допомога з LJ [entries|archive|friends|userinfo]
Допомога з LJ

[ website | Офіційна підтримка ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Зміни в спільноті [січень. 10-е, 2009|01:40 pm]
Допомога з LJ

ua_support

[didaio]
Доглядачами спільноти ua_support відсьогодні є kag0r та alexrb_aka_ral , які про це ще не знають. Їх юзернейми були обрані випадковим чином з-поміж інших учасників спільноти.
Що вони захочуть робити зі спільнотою, те і буде.

Гра триває!
ПосиланняВідповісти

Comments:
[User Picture]From: kag0r
2009-01-10 03:44 pm (UTC)

:)

не смішіть
(Відповісти) (Thread)
[User Picture]From: didaio
2009-01-10 07:07 pm (UTC)

Re: :)

Все серйозно як ніколи!
(Відповісти) (Parent) (Thread)