?

Log in

No account? Create an account
отколє і доколє? - Допомога з LJ [entries|archive|friends|userinfo]
Допомога з LJ

[ website | Офіційна підтримка ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

отколє і доколє? [вересень. 2-е, 2008|05:02 pm]
Допомога з LJ

ua_support

[kag0r]
Оце logo
мені так гарно шукало в мому </a></font></b></a>ua_kyxap, а це щось воно скурвилося скривилося останнім часом, ні вареників ні канапок не хоче шукати!
Та і в яХУ  не індексує як колись...
ПосиланняВідповісти

Comments:
From: boudica_fiedor
2010-09-16 07:34 pm (UTC)
kag0r. :-X
(Відповісти) (Thread)