?

Log in

Previous 10 - Допомога з LJ [entries|archive|friends|userinfo]
Допомога з LJ

[ website | Офіційна підтримка ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Previous 10 [вересень. 11-е, 2010|08:38 pm]
Допомога з LJ

ua_support

[kag0r]
 Задовбало!
Довший час http://community.livejournal.com/ua_kyxap/ мав стиль журналу Nautical.
Все влаштовувало.
Десь недавно перестало гортати сторінки (Previous) назад, дає тільки 10 назад і все.
Раніше можна було гортати назад до першого запису в журналі.
Думаю, зміню стиль і буде мені добре.
Поміняв на один, другий, зараз Inked White.
Ніфіга, та сама історія! 
ПосиланняВідповісти